utorak, 7. lipnja 2011.

IZLET IZNENAĐENJA 04.-05.2011.


RUTA:)

a)start-Vrapče

b)Vagabundina koliba-Vagabundina koliba smještena je na 864 metara nadmorske visine i po mnogo čemu je neobična. To je istodobno, izletničko utočište, planinarski dom, ali i gostionica. Nalazi se u planinskom zaleđu Bribira odnosno predvorju Gorskog kotara udaljena 15 km od Fužina, 18 km od Bribira, a 22 km od Novog Vinodolskog.

c)Selce-hostel Karlovac-Hostel Karlovac registirian je u mjescu travnju 2009.g. i pravni je slijednik Karlovačkog dječjeg odmarališta koje je osnovano je 1957. godine kao ustanova za odmor, rekreaciju i edukaciju djece i mladeži. Hostel Karlovac u vlasništvu je grada Karlovca. Smješten je na samoj obali Jadranskog mora u živopisnom primorskom gradiću - Selce.

d)Grižane-rodno mjesto Jurja Julija Klovića-Grižane su smještene pod ruševinama frankopanskog grada i krševitih litica “Griža” po kojima su i dobile ime. Stari je grad oštećen 1323. godine kada je Vinodol zadesio jak potres. U 15. stoljeću dograđene su okrugle kule, a danas su vidljivi samo ostaci nekada slavnog kaštela. Grižanski kaštel imao je nepravilan oblik četverokuta, s okruglim kulama, a ta je nepravilnost uzrokovana specifičnim terenom.Tu je stolovao knez Martin koji je utemeljio primorsku luku koja je dobila ime Crikvenica. Smještaj u Grižanama možete naći u kamenim kućama uređenim u autohtonom primorskom stilu. U svibnju tu možete probati poznate griške črišnje, a za Martinju kušati domaću žlahtinu.

Juraj Julije Klović-
Juraj Julije Klović Hrvat (Georgius Julius Croata), hrvatski minijaturist (Grižane, 1498.- Rim, 5. I. 1578). Smatra se da je godine 1516. došao u Veneciju. U Rimu upoznaje Julia Romana koji mu postaje učitelj. Nakon trogodišnjeg boravka u Madžarskoj gdje radi za kralja Ljudevita II., vraća se u Rim i radi za Lorenza Compeggia. Godine 1546. Klović dovršava svoje remek-djelo Officium Virginis za kardinala Alessandra Farnesea (New York, Pierpont Morgan Library) u kojem se nalazi 28 minijatura s prizorima iz Starog i Novog zavjeta, dvije minijature iz liturgijske tematike i bogata dekoracija margina i okvira. Grafička zbirka posjeduje 2 Klovićeva crteža, Madonna del Silenzio i Uskrsnuće. Prvi je izveden prema istoimenom Mishelangelovu originalu koji je pripadao skupini crteža koje je Michelangelo priredio za svoju prijateljicu makizu Vittoriju Collonu. Michelagelov crtež izveden je u istoj tehnici kao i Klovićeva kopija. Sadržaj mu je slojevit, pun simbolike s naglašenim konteplativnim značenjem povezanim s misterijem Isusove muke. Crtež Uskrsnuća koji se također pripisuje Kloviću, ima neospornu sličnost s bakrorezom Uskrsnuća što ga je u Rimu oko 1569. izveo Cornelis Cort.

e)otok Krk-Vrbnik-Vrbnik zacijelo spada među najstarija naselja na otoku Krku, iako mu se vrijeme postanka ne može točno odrediti zbog nedostatka izvora. Njegovi počeci sežu u pretpovijesno - kameno i brončano doba, o čemo svedoče i brojni predpovijesni nalazi u bližoj i daljoj okolici. Arheološki nalazi otkrivaju postojanje ilirskih naselja na lokalitetu Kostrilj, na području sela Garice i Risike. Znatan broj grčkih tragova, ali i rimskih kulturnih slojeva nađeni su u vrbničkom području pod Hlamom, na glavnoj cesti Vrbnik-Krk.
Prvi poznati stanovnici Vrbnika bili su Japodi, jedno od 70 plemena naroda Ilira. Kasnije su ih potisanuli Liburni zauzevši cijelo današnje Hrvatsko primorje. Liburni ostaju na otoku Krku i u Vrbniku kao samostalni gospodari sve do početka prvog stoljeća, kada su ih pokorili Rimljani. Premda su Iliri u privatnom životu sačuvali svoj jezik i običaje, uklopljeni u život rimskog imperija polako se gube kao narod.
Doseljavanjem Hrvata na otok Krk koncem VI. i početkom VII. stoljeća, Vrbnik biva jedan od glavnih staništa, da bi u srednjem vijeku postao kaštelsko mjesto, koje je prema prvom poznatom podatku iz 1527. godine imalo 500 stanovnika, a pola stoljeća kasnije već ih je oko 1000.
Vrbnik je uz grad Krk, bio jedan od četiriju kaštela (Baška, Dobrinj, Omišalj i Vrbnik) otoka Krka koji su imali samostalnu upravu. Bio je obzidan čvrstim zidinama s tvrđavom (kaštelom) na istočnoj strani.
U pisanim dokumentima prvi put se spominje zajedno s Dobrinjem u najstarijoj poznatoj glagoljskoj ispravi - darovnici ”slavnog Dragoslava” od 1. siječnja 1100. godine koji, dotirajući novograđenu crkvu Sv. Vida kod Dobrinja, u njoj navodi darovano joj zemljište koje graniči uz ostalo i s putom ”ki gre v Verbnik”.
Otok Krk, a s njim i Vrbnik, je oko godine 1118. potpao pod mletačku vlast i time je započeo dugi period mletačke dominacije, da bi 1480. godine došao definitivno pod vlast Mletačke republike, što je potrajalo do 1797. godine kada na vlast dolazi Habsburška monarhija.
Za vrijeme vladanja Krčkih knezova godine 1388. Vrbnik dobiva Vrbnički statut, pisan hrvatskim jezikom, glagoljskim pismom. Vrbnički statut drugi je po postanku među hrvatskim statutima uopće, jer dolazi odmah iza Vinodolskog, te kao i ostali većinu svojih propisa posvećuje kaznenom pravu. Nije sačuvan u izvorniku, već u prijepisu vrbničkog svećenika Grgura žaškovića. Danas se nalazi pohranjen u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

f)otok Krk-sv.Marak-Sv. Marak je tradicionalna pozicija za urone sa kopna na otoku Krku. Radi se o malom poluotoku sa čije su jedne strane dvije ronilačke pozicije, dok je sa druge strane poluotoka jedna od rijetkih prirodnih pješčanih plaža na otoku. Prva ronilačka pozicija sastoji se od zida punog malih groti i prolaza, te olupinom manje brodice, na drugoj strani uvale, na manjem i ne toliko interesantnom zidu pronaći ćete špilju u kojoj se još uvijek mogu pronaći rakovi i drugi primjerci špiljskog života. Zaronite li kojim slučajem iza lukobrana sa druge strane poluotoka, mogli biste naići na nosač motora zrakoplova srušenog tokom drugog svjetskog rata.

g)cilj-Vrapče